Eskilstuna kommun

Försäljnings- och serviceprogrammet

Ett teoretiskt yrkesprogram med fokus på service. Här utvecklas din målmedvetenhet, sociala kompetens och kreativitet. Du får testa att driva ett eget företag med marknadsföring och entreprenörskap i centrum. Handelsprogrammet har bytt namn och heter nu Försäljnings- och serviceprogrammet.

Programmet är ett teoretiskt yrkesprogram med tydlig karaktär och som genomsyras av service. Hos oss har du APL (arbetsplatsbelagt lärande) i alla årskurser och du är lärling i åk 3. Det finns också möjlighet att åka på utlands-APL.

Handels- och administrationsprogrammet byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2022. Förändringarna syftar till att bättre möta branschens nutida utveckling, fokus kommer ligga på digitalisering och hållbar utveckling. Har du redan påbörjat din utbildning kan du fullfölja utbildningen enligt de äldre bestämmelserna. APL, arbetsplatsförlagt lärande kommer finnas kvar i alla tre årskurserna.

I åk 3 startar du också upp ditt eget företag (UF) under handledning av lärare och bransch. Våra lärare är själva erfarna ekonomer, butikschefer eller säljare i botten och goda förebilder i service. Serviceandan genomsyrar allt vi gör och det öppnar dörrar för dig. Du tränas i att möta en bransch i förändring, liksom i förmågan till samarbete, kommunikation, hållbarhet, initiativ, organisation och utveckling.

Du får träna specifika förmågor kopplade till handel såsom försäljning, service, handlar- och digital kompetens samt arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer att utvecklas till en driven person med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar, att visa engagemang och intresse i andra människor och att uppnå resultat. Du tränas också i att utforma affärsmodeller, marknads- och säljplaner, liksom att hantera IT inom kommunikation, bildbehandling och layout.

Kurserna som ger grundläggande behörighet till universitet och högskola ingår i studieplanen, de är valbara, se studieplan nedan (Valbar),

Certifierad Handelsutbildning

Zetterbergsgymnasiet och Försäljnings- och serviceprogrammet är certifierad av Handelsrådet och Certifierad i Sverige AB. En Certifierad skola innebär att eleverna går på en skola som har organiserat sin utbildning i enlighet med certifieringsgruppens kriterier.

För att en skola ska bli certifierad krävs bland annat en beskrivning av hur skolan samverkar med arbetsgivare och hur utbildningen är upplagd för att eleverna ska förvärva de branschkompetenser som ligger till grund för certifieringen.
Målsättningen är att utbildningen ständigt ska vara aktuell och konkurrenskraftig i och med att arbetslaget ständigt arbetar med att utveckla verksamheten i enlighet med certifieringskriterierna.

Vid examen från utbildningen får eleverna ett intyg från handelsrådet som visar att eleven har genomfört sin utbildning på en kvalitetssäkrad (certifierad) skola.

Du lär dig

Entreprenörsskap, kommunikation, marknadsföring, producera informations- och reklammaterial, jobba med sociala medier, planera säljkampanjer och arbeta med inköp. Du får också kunskap om e-handel. Att möta och bemöta människor är en viktig del i din vardag.

Arbetssätt

  • Under det första året får du hjälp med att hitta dina starka sidor och de sidor du vill utveckla.
  • Under det andra året har vi stort fokus på entreprenörskap, försäljning och exponering.
  • Det tredje året får du vara lärling och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF).

Examensmål för Försäljnings- och serviceprogrammet.

Examensmål för Handels- och administrationsprogrammet

Efter skolan

Utbildningen ger dig färdighet att arbeta inom försäljnings- och serviceyrken. Våra elever går vidare till att jobba som butikskommunikatörer, företagssäljare, marknadsförare, varumottagare eller egna företagare. Här står entreprenörskap och personlig utveckling i fokus. Många av våra elever läser svenska 3 och matematik 2 inom ramen för individuellt val. Det ger dem en bra grund för att kunna studera vidare på högskolan.

Se filmen inspelad på Zetterbergsgymnasiet, Daniel Hallberg besöker Försäljnings- och serviceprogrammet

Se på handelsrådets film om Försäljnings- och handelsprogrammet.

Poängplaner

Försäljnings- och serviceprogrammet: Utskriftsvänlig poängplan (pdf) Pdf, 232 kB.
Kurserna som ger grundläggande behörighet *) till universitet och högskola är valbara (Valbar). De kurserna kan placeras som ett individuellt val. Det är möjligt i linje med ett av kraven för en gymnasieexamen, på 2500 poäng.

Handels- och administrationsprogrammet: Utskriftsvänlig poängplan (pdf) Pdf, 164 kB.
Observera, poängplan för Handels- och försäljningsprogrammet gäller för de som påbörjat programmet före 1 juli 2022. Elever som påbörjat programmet före hösten 2022, läser enligt den plan eleven hade vid start av sina gymnasiestudier.

Kurser Försäljnings- och serviceprogrammet
Gymnasiegemensamt 900 poängÅk1Åk2Åk3Totalt
Engelska 5100

100
Historia 1a150

50
Idrott och hälsa 15050
100
Matematik 1a100

100
Naturkunskap 1a1

5050
Religionskunskap 1

5050
Samhällskunskap 1a1
50
50
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1100

100
* Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
100
100
* Engelska 6
100
100
* Svenska 3/ Svenska som andra språk 3

100100
Summa400300200900
Programgemensamt 900 poängServicekunskap 1100*

100
Branschkunskap inom handel100*

100
Entreprenörskap100

100
Information och kommunikation 1100

100
Personlig försäljning 1
100*
100
Praktisk marknadsföring 1
100*
100
Affärsutveckling och ledarskap
100*
100
Inköp 1 (I skolan 50%, lärling 50%)

100100
Handel och hållbar utveckling
100
100
Summa400400100900
Programfördjupning 700 poängUtställningsdesign 1
100
100
Entreprenörskap och företagande (UF)

100100
Servicekunskap 2

100100
Handel specialisering (lärling)

100100
Personlig försäljning 2 (lärling)
5050*100
Praktiskt marknadsföring 2 (lärling)

100100
Valbar programfördjupning
100
100
Summa
250450700
Gymnasiearbete (lärling)

100*100
Individuellt val, 200 poäng, högskolepaket
som förval - möjligt att välja om
Individuellt val
100
100
Individuellt val

100100
Summa
100100200
Summa per läsår8008508502500
Summa poäng: 2500 - 2800Kontakt

Maria Lindberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 17 januari 2024