Eskilstuna kommun

Ekonomiprogrammet Ekonomi

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi.

Ekonomi och företagande är centralt för programmet. Ekonomi som ämne och teori har utvecklats och utmanats till att idag inkludera frågor om hur vi skapar en ekonomiskt och socialt hållbar framtid. Du kommer att få fördjupade kunskaper om hur svenska och internationella företag arbetar för att nå framgångar, men även hur detta kan ske på ett hållbart sätt. Ekonomi, samhällskunskap, psykologi och sociologi samverkar tvärvetenskapligt för innovativa lösningar. Hållbart företagande, marknadsföring, samt ledarskap och organisation är fokusområden för den här inriktningen. Inom marknadsföring lär du dig verktyg och metoder för att kommunicera och nå ut med budskap på ett etiskt och hållbart sätt.

Du får lära dig att göra affärsplaner och värdera affärsidéer. Du får kompetens inom företagsekonomiska områden och under ett år får du inom ramarna för Ung Företagsamhet, UF, starta och driva ett eget företag. Tillsammans med dina skolkompisar deltar ni på mässor och aktiviteter. Detta ger dig livslånga lärdomar i entreprenörskap som är användbara oavsett vad du väljer att göra i framtiden.

Utbildningen ger dig ett försprång för vidare studier inom ekonomi på högskola och universitet.

Nätverk av företagare

På ekonomiprogrammet har vi ett väl utbyggt nätverk av kompetenta företagare som kan stötta dig under ditt UF-år. Du kommer att lära dig strategier för att tänka kreativt, förverkliga idéer och drömmar. Du kommer att utvecklas och bli en målinriktad och företagsam person med initiativförmåga och egen drivkraft.

För dig som

är intresserad av ekonomi, matematik, företagande och är beredd att lägga tid på dina studier.

Exempel på kurser du läser

Entreprenörskap, ledarskap och organisation, företagsekonomi, matematik, psykologi, marknadsföring och hållbart företagande.

Se mer om Ekonomiprogrammet i en film från Skolverket

Examensmål för Ekonomiprogrammet

Kurser

Gymnasiegemensamt 1250 poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

-

100

100

Idrott och hälsa 1

50

50

-

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

100

-

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Svenska 1/SVA 1

100

-

-

100

Svenska 2/SVA 2

-

100

-

100

Svenska 3/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt 350 poäng

Företagsekonomi 1

100

-

-

100

Privatjuridik

100

-

-

100

Moderna språk

100

-

-

100

Psykologi 1

-

50

-

50

Inriktning 300 poäng

Entreprenörskap och företagande

-

-

100

100

Företagsekonomi 2

-

100

-

100

Matematik 3b

-

-

100

100

Programfördjupning 300 poäng

Marknadsföring

-

-

100

100

Ledarskap och organisation

-

100


100

Företagsekonomi specialisering
hållbart företagande

-

-

100

100

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

-

100

-

100

Individuellt val

-

-

100

100

Summa
2500

Kontakt

Maria Lindberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 17 januari 2024