Zetterbergsgymnasiet

Eskilstuna kommun
Elev sitter lutad emot en informationsdisk i korridoren. På väggen bakom syns ett stort målat träd.
Tre elever, två tjejer och en kille, står framför en orange vägg med ett målat svart träd på.
Två elever står lutade mot elevskåpen i korridoren.

Våra program

Två elever med uppslagna datorer diskuterar i klassrummet. I bakgrunden andra elever.
Elev med uppslagen dator i knät sitter och pratar med annan elev i korridoren.
Elev guidar en grupp på tre elever.