Zetterbergsgymnasiet

Eskilstuna kommun
Elev sitter lutad emot en informationsdisk i korridoren. På väggen bakom syns ett stort målat träd.
Elev sitter lutad emot en informationsdisk i korridoren. På väggen bakom syns ett stort målat träd.
Två elever står lutade mot elevskåpen i korridoren.

Våra program

Två elever med uppslagna datorer diskuterar i klassrummet. I bakgrunden andra elever.
Elev med uppslagen dator i knät sitter och pratar med annan elev i korridoren.
Elev guidar en grupp på tre elever.