Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning.

Hit kan du vända dig när du behöver prata med någon. Det kan till exempel gälla frågor om:

 • hälsa
 • relationer
 • personliga problem
 • eller annat du vill prata om

Elevhälsan har kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare. Det finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Tillsammans arbetar vi för att våra elever ska få goda förutsättningar att genomföra sin utbildning så bra som möjligt.

Kuratorerna finns på skolan för att ge råd och stötta dig så att gymnasietiden ska bli så bra som möjligt.

Våra kuratorer hjälper våra elever genom att:

 • Stötta och ge råd till dig som är elev, förälder och lärare
 • Reda ut frågor som rör studierna, sociala och psykiska problem, droger med mera
 • Informera om studieekonomi, stipendier, samhällsservice med mera.

Kuratorerna har tystnadsplikt och kommer inte berätta vidare det ni pratar om. Men de är anmälningsskyldiga till socialtjänsten om det kommer fram att någon under 18 år far illa.

Kontakt

Sheyma Janine (föräldraledig, ingen ersättare)
Telefon: 016-710 44 62
E-post: sheyma.janine@eskilstuna.se

Till skolsköterskan kan du komma om du har frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil.

Våra skolsköterskor hjälper våra elever genom att:

 • Ge råd och information om hälsa och livsstil
 • Utföra enklare sjukvård
 • Förmedla kontakt med skolläkaren
 • Skapa en god arbetsmiljö på skolan
 • Skapa rätt förutsättningar för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Under årskurs ett blir alla elever erbjudna ett hälsosamtal, där du och skolsköterskan tillsammans diskuterar din hälsa och ditt välmående.

Jennie är på Zetterbergsgymnasiet tisdag, onsdag och torsdag.

Kontakt

Jennie Vigholm
Telefon: 076-495 99 27
E-post: jennie.vigholm@eskilstuna.se

Uppdaterad: 20 december 2023